Category Archives: İSO KALİTE BELGESİ

The Best Online Pharmacy. Buy Cialis Without Prescription – Orders-Cialis.info

Why buy cialis on the internet is really beneficial for you?

So you’ve decided to order cialis and do not know where to start? We can give you some advice. First, ask your doctor for advice in order to properly determine the dosage, when you do that, you need to decide for yourself exactly where you will be buying the drug. You can buy cialis online, or you can just buy it at the pharmacy. Buy cialis online has a number of advantages, one of which is price. The cost of the Internet will always be lower than in stores, and when combined with the free shipping, it will be the best choice tarif prix du viagra. Besides the price there are a number of advantages over conventional pharmacies, one of which is anonymity. Also, you can always check the online store on reliability, read reviews about it and the opinion of other buyers. Read more.

TURKAK AKREDİTELİ ISO 9001 BELGESİ NEDİR?

TURKAK AKREDİTELİ ISO 9001 BELGESİ Mİ YURT DIŞI AKREDİTELİ İSO 9001 BELGESİ Mİ?

Alreditasyon nedir bir önceki yazımızda anlatmıştık. Şimdi soru TURKAK akrediteli iso belgesi mi Yurt dışı akreditasyonlu iso belgesi mi ile belgelendirilmeniz gerektiği konusunu tartışalım. Yurt dışı akreditasyonlu dememizin nedeni TURKAK’ın Türk Akreditasyon Kurumu olması ve Akreditasyon konusunda Ülkemizin tek ve milli kuruluşu olmasıdır. Şimdi sorumuza devam edelim TURKAK akredite iso belgesi mi Diğer ülkelerin akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınan iso belgesi mi almanı gerekiyor. Aslına bakarsanız Akreditasyon kuralları dünyanın her yerinde aynı kurallara tabi olduğu için İAF (Uluslar arası AKREDİTASYON Formu) üyesi tüm akreditasyon kuruluşlarının düzenlemiş olduğu iso belgeleri aynı statüye sahiptir. Burada TURKAK akrediteli ISO 9001 belgesi veya diğer İSO belgeleri ile belgelendirmeniz size Kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen ihale v.b durumlarda avantaj asağlamaktadır. TURKAK tarafından akredite ISO belgeleri kamu kurumları tarafından direk kabül görür iken Diğer akreditasyon kurumları tarafından akredite kuruluşların düzenlediği iso belgesi Teide muhtaçtır. Bu doğrulama ise TURKAK tarafından Belge başı 300 TL karşılığında Akredite inceleme Formu ile gerçekleştirmektedir. Bu teid yazısıda ihale yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Bu doğrulamanın nedeni İhale mercilerinin TURKAK akrediteli İSO belgelerinin geçerliliğini ilgili Türkiye de yerleşik kurumların web siteleri v.b yollar ile doğrulayabilirken Almanya , İngiltere Yeni Zellanda gibi yurt dışında yerleşik kurumları için böyle bir süreci gerçekleştirememesidir.

TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite belgelendirme kuruluşlarının düzenlediği iso belgeleri sadece Türkiye’de geçerlidir diye bir kanı oluşmasın yazımızdan TURKAK hem CEN hen İAF Üyesi olduğundan dolayı imzaladığı karşılıklı tanıma anlaşmaları (MLA) nedeni ile bu kurumlara üye tüm ülkelerde TURKAK aktedite İSO 9001 belgesi geçerlidir.

TURKAK Akrediteli ISO belgeleri üzerinde TURKAK logosu bulunmaktadır. TURKAK LOGOSU olmayan kuruluşlar bu logoyu kullanamazlar bu nedenle Size TURKAK akrediteli İSO belgesi düzenleyen kuruluşların  gerçekten akredite olup olmadığını TURKAK web sitesi içerisinde Akredite kuruluş arama linkinden Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme kuruluşları arasından doğrulamanızı tavsiye ederiz.

AKREDİTE ISO BELGESİ NEDİR

AKREDİTE ISO 9001 BELGESİ NEDİR ?

Akreditasyon kelimesini genellikle televizyon ekranlarından duymuşsunuzdur. Genellikle Haberlerde Basın kuruluşlarının katılacağı devlet kurumları toplantılarına akreditasyonu konusunda açıklamalar yapılmaktadır. Burada ki akreditasyon kavramı aslında onay almak anlamında kullanılsa da bizim anlatacağımız Akreditasyon ve Akredite ISO 9001 Belgesi biraz daha farklı kavramlar taşımaktadır.

Akreditasyon bir kurum veya kuruluşun vermiş olduğu hizmette güvenilirliğinin kanıtlanması amacı ile Ulusal ve ya Uluslar arası standartlar doğrultusunda incelenmesi ve onaylanarak akredite edilmesidir. Dünyada Akreditasyon kurumlarının en üst makamı İAF dır.  Uluslararası Akreditasyon Formu olan bu kuruluş yerel ve bölgesel akreditasyon örgütleri ile karşılıklı tanıma anlaşmaları MLA imzalayarak akreditasyon ağı oluşturmuş olur. Bu ağın içerisinde Türkiye ayağı ise TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumudur. TURKAK kuruluş amacı olarak Kurum ve kuruluşları akredite ederek güvenilir kuruluşlar olusmasını sağlamaktadır. Örnek vermek gerekir ise bugun hepimizin araçlarını muayeneye götürmüş olduğu TÜV TÜRK araç muayene istasyonları TURKAK tarafından ISO 17020 Muayane Kuruluşları için akreditasyon kuralları standardında akredite bir kuruluştur.

Bu akreditasyon silsilesinin <a href="http://isobelge site viagra.gen fm1QvG0.tr/iso-belgesi/iso-9001-belgesi/”>ISO 9001 Belgesi süreci ise ISO 17021 Standardı doğrultusunda TURKAK tarafında kuruluşların akredite edilmesidir. Bu ıso 9001 belgelendirme kuruluşlarına TURKAK akrediteli ISO 9001 Belgelendirme kuruluşları denilirken bu kuruluşların düzenlediği belgelere TURKAK akrediteli iso belgesi denilmektedir.

Şimdi akreditasyon nedir ve TURKAK Akrediteli iso 9001 belgesi nedir konusunda birazda olsa bilgi sahibi olmuş oldunuz. Bu süreçten sonra ister akrediteli isterseniz akreditasyonsuz iso belgesi ile belgelendirilmek sizin kararınız.

ISO BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRALAR NELERDİR

ISO 9001 BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Firmamıza gelen ISO 9001 Belgesi taleplerinde kuruluşların sorduğu ilk 3 soru

1- İSO Belgesi ne kadar Sürede alınır ?

2- İSO Belgesi üceti fiyatı ne kadardır ?

3- İSO Belgesi almak için hangi evraklar gerekir

ilk iki soruyu diğer yazılarımızda anlattık burada <a href="http://isobelge viagra jeune.gen.tr/iso-belgesi-veren-kurumlar/”>ISO Belgesi almak için hangi evraklar gerekir sorusunu cevaplayacağız.

ISO 9001:2015 Belgesi almak için kuruluşun ihtiyacı olan ISO 9001 dokumanlarından bahsetmiştirk burada mevzu bahiis olan ya da müşterilen sorduğu soru aslında ISO 9001 Belgesi başvurusu için hangi evrakların gerekli olduğudur. ISO Belgesini bir kaç evrak göndereyim aman canım çocuklar çıkartık belgemi gönderir diyorsanız evet bu talebinizi karşılayacak özellikle JAZ-ANS (Avusturalya- Yeni Zellanda) Akreditasyonuna sahip bir çok kuruluş bulunmakta ülkemizde . Diğer yandan TURKAK akrediteli ve ya daha prestijli bir kurumdan ISO 9001 Belgesi ile belgelendirileyim derseniz; ISO 9001 KYS sistemi çalışmalarını tamamladıktan sonra ISO 9001 Belgesi belgelendirme kuruluşuna başvuru için gerekli olan evraklar ;

 • ISO 9001 Belgesi başvuru formu
 • Ticaret Sicil Gazeteniz ( Son Hali)
 • Vergi Levhası (Güncel Yılın)
 • İmza Sirküleri
 • Son aya ait SSK Hizmet Listesi

ISO 9001 BELGESİ BELGELENDİRME KURULUSLARI VE DENETİMİ

ISO 9001 BELGESİ VE  BELGELENDİRME DENETİMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini danışmanlık firması aracılığı ile ve ya Standardı kendiniz çalışarak işletmenizde bir güzel kurdunuz ve uyguluyorsunuz. ISO 9001 Sistem çarkları dönüyor .  Kalite Kayıtlarını şakır şakır dolduruyor kuruluş DÖF açıp kapatıyor tedarikçi değerlendiriyor onaylananları listeye ekliyor ve süreçlerinizi ISO 9001 dokumanlarına uygun gerçekleştiriyorsunuz. Tebrikler gerçekten etkin ve uygulanabilir bir ISO 9001 standardına sahipsiniz.  Yanlnız bu durumu 3. Taraflara karşı bir ıspat bir teyit sürecine ihtiyacınız olacak biz ISO 9001 sistemi ile çalışıyoruz bunu taahhüt ederiz demekle olmuyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşunuz da var olduğunu yapacağı bir standart denetimi ile tesciller bu tescili ise ISO 9001 Belgesi ile belgelendirerek gerçekleştirir.

ISO 9001 BELGELENDİRME DENETİMİ

ISO 9001 Sisteminizin kuruluşunuzda varlığının onaylanması sürecine ISO 9001 Belgelendirme süreci diyorsak ortada bu süreci onaylayacak bir belgelendirme şirketi olması iso belgelendirme denetimine size ne soracak hangi soruların cevaplarını arayacak ? İSO Belgesi sizin mali kayıtlarınızı denetler mi?

İşte ISO 9001 Belgesi denetim soruları.

4.1  Genel Şartlar

Genel şartlar karşılanıyor mu?

( Kayıtlar seçimler metotlar bilgiler analiz ve iyileşme

4.2  DÖKÜMANTASYON  ŞARTLARI

4.2.1  Genel

ISO 9001 Kalite Politikası yayınlanmış, ISO 9001 Kalite hedefleri belirlenmiş mi?

ISO 9001 El kitabı, prosedürler dokümante edilmiş mi?

Prosesleri Kontrol için gerekli dokümanlar var mı ?

4.2.2      Kalite El Kitabı

Kuruluşun ISO 9001 Sistem Kapsamı ve hariç tutulan maddeleri belirlenmiş mi?

ISO 9001 Kapsam dışı maddeler neler? Gerekçeleri? Kalite el kitabında hangi sayfa / bölüm de belirtilmiş?

Kalite El Kitabında Dokümante Edilmiş Prosedürler ve / veya onlara atıflar mevcut mu?

Prosedürlere el kitabında referans verilmiş mi?

Proses Etkileşimleri ve sıralaması tespit edilmiş mi?

Prosesler ve etkileşimleri, sıralaması el kitabında nerede açıklanmış sayfa no? Bölüm?

4.2.3      Doküman Kontrolü

ISO 9001 Dokumanları yürürlüğe girmeden önce onaylanıyor?

ISO 9001  Dokümanları Nasıl ve kim tarafından hazırlanmış, onaylanmış? İsim belirterek tarif edin

ISO 9001 Dokümanların gözden geçirilmesi gerektiğinde tekrar onaylanması için yöntemler oluşturulmuş mu?

ISO 9001 Doküman Değişiklikleri Güncel Rev. Durumları Tanımlanmış mı?

Nerede nasıl tarif ediliyor? revizyon durumu nedir?

Yürürlükteki Dokümanlar İlgili Kullanım Noktalarında Bulunuyor mu?

ISO 9001 Dokuman dağıtımı yapılmış mı? Nasıl ? örnek veriniz?

ISO 9001 Dokümanların Tanımlanması ve Okunabilir ve Ulaşılabilirliği Sağlanmış mı?

Dökümanlar nasıl tanımlamış? Bir kod sistemi var ise tarif ediniz? Ulaşılabilir durumda mı

Dış kaynaklı dokumanlar neler örnek veriniz ? güncelliği nasıl tarif ediliyor ?

Dış Kaynaklı Dokümanlar tanımlanmış ve kontrollü olarak dağıtımı sağlanmış?

Yürürlükten kalkmış dokümanların istenmeyen kullanımını önlemek için metot tanımlanmış mı?

Yürülükten kalkan ISO 9001 dökümanları nasıl tarif edilmiş?

4.2.4 ISO 9001 Kayıtlarının Kontrolü

ISO 9001 Kayıtlarının neler olduğu tespit edilerek, kim tarafından nerede nasıl muhafaza edildiği,

saklama süresi sonunda nasıl imha edildiği tespit edilmiş mi?

ISO 9001 Kalite kayıtları nelerden oluşuyor?

Saklama süreleri nedir ? örnek veriniz.

Elektronik ortamda tutulan kayıt var mı? Nasıl yedek alınıyor?

En son ne zaman yedek alınmış? Örnek veriniz

5 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜTÜ

( Normal olarak bu sorulara cevap verebilmek için denetçi tepe yönetim ile konuşmalıdır. )                       Yönetimin Kalite Yönetim Sistemine desteği açıkça görülebiliyor mu ?

Bu destek, sistemin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine dair bir taahhüt içeriyor mu?

Kuruluşa müşteri şartları kadar yasal mevzuat şartlarına da uyulması gerektiği anlatılmış mı?

ISO 9001 Kalite hedefleri belirlenmiş mi?

KYS nin sürdürülebilmesi için gerekli kaynaklar sağlanmış mı?

ISO 9001 Kalite politikası yayınlanmış ve herkes tarafından anlaşılmış mı?

Yönetimin kalite yönetim sistemini gözde geçirmesi yapılıyor ve bunlara üst yönetim katılıyor mu?

Yönetimin kys ye bakışı nasıl, konuyu ciddiye alıyor mu?  KYS icin kaynak sağlanması konusunda yeterince destek var mı?

Hedefler gerçekten üst yönetim tarafından mı belirlenmiş?Üst yönetim ile mülakat yaparken sorun. Gelecek dönem hedefleri neler bunları KYT nin size sunacağı hedeflerle karşılaştırın. ISO 9001 Kalite politikası üst yönetim tarafından mı hazırlanmış? Sorun

Gözden geçirme toplantısı gerçekten yapılmış mı bunu üst yönetim ile mülakat esnasında sorabilir teyit edebilirsiniz?

5.2          MÜŞTERİ ODAKLILIK

Kuruluşlar müşterilerine bağımlı oldukları için onların şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemeli, bunları karşılamaya çalışmalıdır.

5.3          KALİTE POLİTİKASI

Politika var mı ? Sürekli İyileştirme taahhüdü içeriyor mu ?

Kuruluşun faaliyet konusuyla ilişkili mi?

Kuruluşta nasıl duyurulmuş ve anlaşılmış mı ? personelle mi konustunuz bunu nasıl ölçtünüz yazın…

Politika  gözden geciriliyor mu ? ne sıklıkta ? nasıl ?

5.4          PLANLAMA

5.4.1 ISO 9001 Kalite hedefleri GERÇEK, gerçekçi,  sınırları çizilmiş, ölçülebilir, ulaşılabilir, zaman periyodu olan bir şekilde – şirket geneli ve fonksiyonel bölüm bazında- hedefler belirlenmiş mi ?

En önemlisi personel ve üst yönetim ile konuşularak bu hedeflerin GERÇEK sorgulayın ve bu verileri kaydedin.

5.4.2      Oluşturulan hedefler, kalite sisteminin bütünlüğü ile birlikte nasıl gerçekleştirileceğine dair bir planlama var mı? ISO 9001 Kalite yönetim sistemi, kalite hedefleri ve 4,1.genel gereklilikler planlanmış mı

ISO 9001 KYS de herhangi bir değişiklik olması durumda bütünlüğün ve sistemin sürekliliğinin korunması sorumluluğu kime nasıl verilmiş . Kalite yönetim sistemi değişiklikler durumunda bütünlüğünü korumayı garanti ediyor mu?

5.5 SORUMLULUK – YETKİ ve İLETİŞİM

5.5.1 Sorumluluk yetki, bunlar arası ilişkiler nasıl tanımlanmış? Organizasyonel yapı nasıl tanımlanmış? Şema mı var ? görev tanımları mı var ? kaç tane ? görev tanımları personel tarafından biliniyor mu? Personel e ulaştırılmış mı ?

5.5.2      ÜST YÖNETİMDEN bir KYT atanmış mı? KYT Kalite konusunda egitimli mi ? Görevleri tayin edilmiş mi ?

KYT kuruluş içinde yetkili yönetici konumda biri mi?

ISO 9001 KYS yi sevk ve idare edecek pozisyonda mı

5.5.3      İç İletişim iç iletişim metodları belirlenmiş mi?

Uygulanıyor mu? Etkin mi?

5.6          YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

5.6.1 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi planlanmış aralıklarla gözden geçiriliyor mu? YGG nin  nasıl yapılacağı ne zaman yapılacağı, toplantı gündemi tarif edilmiş mi ? nerede ?

5.6.2      GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ

Son Toplantı nasıl duyurulmuş? Ne zaman yapılmış? Kimler katılmış?

Toplantı gündeminde standart gereklilikleri konuşulmuş mu? Hangi konuda ne tip kararlar alınmış yazınız

İç Tetkik Sonuçları?

Müşterin geri beslemesi?

Proses performansı ve ürün uygunluğu?

Önleyici ve Düzeltici Faaliyetlerin Durumu?

İyileştirme Önerileri?

Önceki toplantılardan kalan kararların takibi

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler ve sistemin bütünlüğü

5.6.3      GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi performansının iyileştirilmesi?

Ürün / süreç iyileştirilmesi? Kaynak ihtiyaçları?

Konularında alınan kararları yazınız.

6  KAYNAK YÖNETİMİ    ISO 9001 KYS nin uygulanması ve sürdürülmesi için

6.1  KAYNAKLARIN   SAĞLANMASI  planlanmış amaçlara ulaşmak icin, KYS nin sürdürülmesi için kaynaklar sağlanmışmı? Bunu üst yönetimle ve diğer yetkili personel ile görüşerek anlayabiliriz. Ayrıca bugün ve geçmişteki performans verileri maliyet kar, yatırım tabloları

6.2  İNSAN KAYNAKLARI

6.2.1  Genel  Personel yeterliliği

6.2.2  Yeterlilik, Farkında Olma, Bilinç  Ve Eğitim

Ürün kalitesini etkileyen personelin yeterliliği nasıl belirleniyor?

ISO 9001 Eğitim ihtiyaçları neye göre nasıl belirleniyor?

Gerçekleştirilen Eğitimlerin etkinliği değerlendiriliyor mu?

Personelin sisteme katkısı ile ilgili bilinçlendirilmesi

ISO 9001 Eğitim kayıtları tutuluyor mu?

6.3  ALTYAPI

Binalar iş yerleri (ek binalar)

Proses Teçhizatı   (yazılım donanım, bakım, onarım kayıtlarından örnekler veriniz )

Destek hizmetleri (taşıma iletişim vs)

6.4 Çalışma Ortamı   ( Sıcaklık, aydınlatma, titreşim, gürültü vb.) kalite politikası, hedefler, ürün gereksinimlerine göre sağlanmış ve sürdürülüyormu açıklayın.

7 ÜRÜNÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1  ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

Ürünle ilgili hedefler ve gereklilikler tanımlımı?

Proseslere özgü dokümanlar ve ürüne özgü kaynaklar sağlanmış mı?

Gerekli ürün kabul kriterleri, muayene deney faaliyetleri belirlenmiş mi?

Ürünlerin şartları karşıladığına dair kayıtlar?

7.2          MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER

7.2.1      Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

Teslim ve teslim sonrası faaliyetler de dahil olmak üzere müşteri tarafından müşteri şartları alınıyor mu?

Müşteri tarafından belirtilmeyen ilave şartlar var mı?

Yasal ve teknik şartlar?

Diğer şartlar…

7.2.2      Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

Belirtilen talepler nasıl ve nereye kaydediliyor?

Müşteri şartları doküman olarak beyan edilmemiş ise kabulden önce kuruluş tarafından teyit edilmeli

Siparişte veya anlaşmada ortaya çıkabilecek problemlere çözüm getiriliyor mu?

Ürünün taleplerinin karşılanabilirliği ölçülüyor mu?

ISO 9001 Gözden geçirme kayıtları tutuluyor mu?

Taleplerde değişiklikler var mı?

Ürün şartları değiştiğinde kuruluş, uygun dokümanların değiştirilmiş ve ilgili personelin değişen şartlardan haberdar    edilmiş olmasını sağlamalıdır.

7.2.3      Müşteri ile iletişim   Kuruluş, müşterileri ile aşağıdaki konulardaki iletişim için, etkin düzenlemeleri belirlemeli ve uygulamalıdır:

Ürün Bilgisi – Müşteriye ürün ile ilgili bilgi veriliyor mu?

Değişiklikler anlaşmalar ve bilgiler ile ilgili kayıt, yöntem kullanılıyor mu?

Müşteri Şikayetleri de dahil, Müşteri geri beslemesi – yapılıyor mu?

Nasıl?

7.3          TASARIM VE GELİŞTİRME

7.3.1      Tasarım ve geliştirmenin Planlanması

Tasarım ve geliştirme aşamaları tayin edildi mi?

Planlama her aşama için doğrulama, gözden geçirme, geçerli kılmayı içeriyor mu?

Her aşamadaki sorumluluk ve yetki tayin edilmiş mi?

Sorumlu kişiler ile iletişim tanımlanmış mı?

Güncelleme sağlanıyor mu?

7.3.2      Tasarım ve Geliştirme Girdileri

Fonksiyonel ve performans şartları belirli mi?

Uygulanabilir teknik ve yasal zorunluluklar belirlenmiş mi?

Daha önceki tasarımlardan edinilen bilgi kullanılıyor mu?

Başka şartlar var mı?

7.3.3Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

Girdi şartları karşılanıyor mu?

Satın alma, üretim, hizmet için gerekli bilgiyi içeriyor mu?

Ürünün onay kriterleri nelerdir?

Ürünün emniyetli kullanımı için gereken özellikler belirlenmiş mi?

7.3.4      Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

7.3.4    Tasarım ve gelişmenin sistematik gözden geçirilmesi gerçekleşiyor mu? Kayıtlar ?

7.3.5      Tasarım ve geliştirmenin aşamalarına göre doğrulama yapılıyor mu? Kayıtları ?

7.3.6      Tasarım ve Geliştirmesinin geçerliliği nasıl sağlanıyor?

7.3.7      Nasıl ve kim tarafından, tasarım ve geliştirme değişikleri kontrolü yapılıyor? Kayıtlar?

7.4          SATINALMA

7.4.1      SATINALMA PROSESİ

Satın alma prosesi ISO 9001 KYS de tanımlı mı?

Tedarikçi Seçme değerlendirme, yeniden değerlendirme kriterleri belirli mi?

Seçme ve değerlendirme yapılıyormu? Periyodu nedir ?

7.4.2      Satın alma bilgisi

Satın alma sipariş bilgisi aşağıdakileri içeriyor mu?

Ürün onayı, prosedürler, prosesler ve donanım şartları,

Personel niteliği ile ilgili şartlar,

ISO 9001Kalite yönetim sistemi şartları

7.4.3      Satınalınan Ürünün Doğrulanması

Satın alınan ürün doğrulama metotları tanımlı mı? Kayıtlar?.

7.5          ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI

7.5.1      Üretimin ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü

Üretim Kontrollü Şartlar altında m ı gerçekleşiyor ?( Ürün özelliği hakkında bilgiler)  , iş kılavuzu, talimatlar var mı? Uygun ekip, takip ve ölçüm makineleri kullanılıyor mu? Takip ve ölçümün uygulanması nasıl oluyor? Teslim ve teslimden sonraki faaliyetler tanımlanmış mı?

 1. a) Ürün karakteristiklerini tanımlayan bilgilerin mevcudiyetini,
 2. b) Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının mevcudiyetini,
 3. c) Elverişli donanımın kullanımını,
 4. d) İzleme ve ölçme donanımının mevcudiyetini ve kullanımını,
 5. e) İzleme ve ölçmenin uygulanmasını,
 6. f) Ürünün serbest bırakılması, teslimatı ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını,

Kapsamalıdır.

7.5.2      Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği

Proses doğrulama faaliyetleri belirlenmiş mi?

Personel ekipman doğrulaması yapılıyor mu?

Doğrulama kriterleri belirlenmiş mi?

Kayıtlar tutuluyor mu?

Tekrar doğrulama faaliyeti yapılıyor mu?

7.5.3      Tanımlama ve İzlenebilirlik

7.5.4      Müşterinin Mülkiyeti     Kendi kontrolü altında olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece kuruluş, müşteri mülkiyetine dikkat göstermelidir. Kuruluş, kullanım için veya ürünle bir araya getirmek için sağlanan müşteri mülkiyetini tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için elverişsiz halde bulunursa kuruluş, bu durumu müşteriye rapor etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir (bkz. Madde 4.2.4).

7.5.5   Ürünün muhafazası   Ürünün Muhafazası, depolama ve sevkiyat şartları tanımlayınız

7.6     İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

İzleme ve ölçme cihazları kalibre ediliyor mu?

Cihazlar kalibre ediliyormu, ayarlama tekrar ayarlama var mı, korunuyor mu?

Doğrulama kayıtları mevcut mu?

Cihazların uyum sağlamaması halinde bir evvelki ölçüm sonuçları değerlendiriliyor mu?

8.ÖLÇME ANALİZ VE GELİŞME

8.1 Genel

8.2 İzleme ve ölçme

8.2.1 Müşteri memnuniyeti nasıl ölçülüyor

8.2.2 İç Tetkik

Tetkik planlaması denetim metodunun uygulanmasını öngörüyor mu?

Tetkik planlaması var mı?

Tetkikler tarafsız mı? Tetkikçi seçimleri neye dayanıyor?

İç tetkik sonuçları kayıt ediliyor mu?

8.2.3      Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4      Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.3          UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ

Uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetler nelerdir?

Uygun olmayan ürünlerin istenmeyen kullanımı ve / veya sevkiyatı için alınmış tedbirleri açıklayınız

Uygun kayıtlar var mı?

8.4    VERİ ANALİZ

Müşteri memnuniyeti

Ürün şartlarına uygunluğu

Ürün ve proses karakteristiği

Tedarikçiler

8.5  İYİLEŞTİRME

8.5.1Sürekli İyileştirme

8.5.2 Düzeltici Faaliyetler

8.5.3Önleyici Faaliyetler

 

 

İSO BELGESİ FİYATI

ISO 9001 BELGESİ FİYATIThe Lego Batman Movie (2017)

Kaç para bu iso belgesi ? kaça alırız ? Bu İSO Belgesi ücreti ne kadar ? Peşinat ne veririm taksitle alsam olur mu? POS Cihazınız var mı? Mail order yapıyor musunuz?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme yoluna girmiş kurumların kuruluşumuzdan danışmanlık hizmeti almak için telefonla ulaştığında ilk sorduğu kendilerince haklı bizce cevaplanması zor olan soruların başında bunlar gelmektedir. ISO 9001 Belgesi belgelendirme sürecinde şüphesiz size toplamda bir maliyet çıkacaktır. Bu maliyeti kaça alırız diyen kuruluşlara bizimde önerilerimiz olacaktır.

Öncelikle ISO 9001 Belgesi mi almak istiyorsunuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi mi kurmak ve bunu taçlandırmak içim ISO 9001 Belgesi ile belgelendirmek mi istiyorsunuz?

Tercihiniz ilk yol ise muhtemelen bir kamu ihale Kurumu tarafından çıkmış olan bir şartnameyi tamamlamak ve ya bir zorunluluk doğrultusunda belge almak istiyorsunuz demektir.

Tercihiz ikinci yol ise kurumunuzun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini gerçek anlamda hayata geçirmek ve kurumsallaşma yolunda adımlar atmak istiyorsunuz demektir.

Seçiminiz ne olursa olsun ISO 90001 Belgesi belgelendirme sürecinde kuruluşunuzun

1- Danışmanlık

2- Alt Yapı

3- İnsan Kaynağı

4- Belgelendirme

gibi maliyet kalemlerinden oluşan bir gideriniz olacağını şimdiden bildirmemiz gerekmektedir.

Watch Full Movie Online And Download X-Men: Days of Future Past (2014)

Watch Full Movie X-Men: Days of Future Past (2014), Free Download Full Movie X-Men: Days of Future Past (2014) Online , X-Men: Days of Future Past (2014) English Subtitles , Free Streaming Movie X-Men: Days of Future Past (2014).

Watch movie online X-Men: Days of Future Past (2014) Free Online Streaming and Download HD Quality

Quality: HD
Title : X-Men: Days of Future Past
Release : 2014-05-15.
Language : English.
Runtime : 131 min.
Genre : Action, Adventure, Fantasy, Science Fiction.
Stars : Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Anna Paquin.

The ultimate X-Men ensemble fights a war for the survival of the species across two time periods as they join forces with their younger selves in an epic battle that must change the past – to save our future.

Incoming search term :streaming film Alibi.com 2017

X-Men: Days of Future Past
X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Watch X-Men: Days of Future Past
Watch X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Watch Movie X-Men: Days of Future Past
Watch Movie X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Watch Movie Online X-Men: Days of Future Past
Watch Movie Online X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Watch Full Movie X-Men: Days of Future Past
Watch Full Movie X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Watch Full Movie Online X-Men: Days of Future Past
Watch Full Movie Online X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Streaming X-Men: Days of Future Past
Streaming X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Streaming Movie X-Men: Days of Future Past
Streaming Movie X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Streaming Online X-Men: Days of Future Past
Streaming Online X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Streaming Full Movie X-Men: Days of Future Past
Streaming Full Movie X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Streaming Full Movie Online X-Men: Days of Future Past
Streaming Full Movie Online X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Download X-Men: Days of Future Past
Download X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Download Movie X-Men: Days of Future Past
Download Movie X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Download Movie Online X-Men: Days of Future Past
Download Movie Online X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Download Full Movie X-Men: Days of Future Past
Download Full Movie X-Men: Days of Future Past English Subtitles
Download Full Movie Online X-Men: Days of Future Past
Download Full Movie Online X-Men: Days of Future Past English Subtitles

Watch Full Movie Streaming And Download Louis C.K. 2017 (2017) subtitle english

Poster Movie Louis C.K. 2017 2017

Louis C.K. 2017 (2017) HD

Director : Louis C.K..
Writer : Louis C.K..
Release : April 4, 2017
Country : United States of America.
Production Company : Netflix.
Language : English.
Runtime : 74 min.
Genre : Comedy.

‘Louis C.K. 2017’ is a movie genre Comedy, was released in April 4, 2017. Louis C.K. was directed this movie and starring by Louis C.K.. This movie tell story about Louis C.K. muses on religion, eternal love, giving dogs drugs, email fights, teachers and more in a live performance from Washington, D.C.

Do not miss to Watch movie Louis C.K. 2017 (2017) Online for free with your family. only 2 step you can Watch or download this movie with high quality video. Come and join us! because very much movie can you watch free streaming.

Watch movie online Louis C.K. 2017 (2017)
Incoming search term :

live streaming movie Louis C.K. 2017 2017 online
download movie Louis C.K. 2017 2017 now
watch full Louis C.K. 2017 2017 film online
Louis C.K. 2017 2017 English Full Episodes Free Download
Louis C.K. 2017 movie
Louis C.K. 2017 2017 English Full Episodes Online Free Download
Louis C.K. 2017 2017 Episodes Online
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Megashare
Louis C.K. 2017 2017 Watch Online
Louis C.K. 2017 2017 Online Free Megashare
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Putlocker
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Free Viooz
download Louis C.K. 2017 movie now
Louis C.K. 2017 2017 English Full Episodes Watch Online
watch full Louis C.K. 2017 2017 movie online
download film Louis C.K. 2017 now
download movie Louis C.K. 2017 2017
Louis C.K. 2017 2017 English Episode
Louis C.K. 2017 2017 HD Full Episodes Online
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Free megashare
trailer movie Louis C.K. 2017 2017
Louis C.K. 2017 2017 English Full Episodes Download
watch full movie Louis C.K. 2017 online
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Free putlocker
Louis C.K. 2017 2017 For Free Online
Louis C.K. 2017 2017 streaming
Louis C.K. 2017 2017 English Episodes Free Watch Online
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Viooz
Louis C.K. 2017 2017 For Free online
Louis C.K. 2017 2017 Full Episodes Watch Online
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Free Putlocker
Watch Louis C.K. 2017 2017 Online Free
film Louis C.K. 2017 2017 streaming
Louis C.K. 2017 2017 HD English Full Episodes Download
Louis C.K. 2017 2017 Episodes Watch Online
Louis C.K. 2017 2017 English Episodes
film Louis C.K. 2017 2017 online streaming
movie Louis C.K. 2017 2017 streaming
film Louis C.K. 2017 download
Louis C.K. 2017 2017 Full Episodes Online
Louis C.K. 2017 2017 Full Episode

Watch Full Movie Streaming And Download Christine (2016) subtitle english

Poster Movie Christine 2016

Christine (2016) HD

Director : Antonio Campos.
Writer : Craig Shilowich.
Producer : Melody C. Roscher, Craig Shilowich.
Release : October 14, 2016
Country : United States of America.
Production Company : BorderLine Films, Great Point Media, Fresh Jade.
Language : English.
Runtime : 123 min.
Genre : Drama.

Movie ‘Christine’ was released in October 14, 2016 in genre Drama. Antonio Campos was directed this movie and starring by Rebecca Hall. This movie tell story about Christine is an ambitious 29-year-old news reporter, in Sarasota, FL, circa 1974. Relentlessly motivated to succeed, she knows she has talent, but being a driven career woman in the 1970s comes with its own challenges, especially when competition for a promotion, unrequited love for a coworker and a tumultuous home life lead to a dissolution of self. With ratings in the cellar, the station manager issues a mandate to deliver juicier and more exploitative stories, a story firmly at odds with Christine’s serious brand of issue-based journalism. To accomplish her goals, she must overcome her self-doubt and give the people what they want.

Do not miss to Watch movie Christine (2016) Online for free with your family. only 2 step you can Watch or download this movie with high quality video. Come and join us! because very much movie can you watch free streaming.

Watch movie online Christine (2016)
Incoming search term :

Christine 2016 Full Episodes Watch Online
trailer movie Christine 2016
Christine 2016 HD English Full Episodes Download
Christine 2016 live streaming film online
trailer film Christine
Christine 2016 Full Episodes Online
live streaming film Christine
watch film Christine 2016 now
Watch Christine 2016 Online Free
Christine 2016 Online Free Megashare
movie Christine
watch Christine movie online now
download Christine 2016 movie now
Watch Christine 2016 Online Viooz
Christine 2016 English Full Episodes Watch Online
Christine 2016 HD Full Episodes Online
Christine 2016 Episodes Online
Christine 2016 English Episodes
Christine 2016 English Full Episodes Online Free Download
Watch Christine 2016 Online Free putlocker
Christine 2016 For Free online
download movie Christine 2016 now
Watch Christine 2016 Online Free Putlocker
Watch Christine 2016 Online Megashare
Christine 2016 English Episode
watch full Christine 2016 film online
download movie Christine 2016
movie Christine 2016 trailer
Christine 2016 film download
Christine 2016 Episodes Watch Online
Christine 2016 English Full Episodes Download
Watch Christine 2016 Online Free megashare
Christine 2016 For Free Online
Christine 2016 film trailer
Christine 2016 Full Episode
Christine streaming
film Christine 2016
download Christine movie
Watch Christine 2016 Online Putlocker
Christine 2016 English Episodes Free Watch Online
Christine 2016 English Full Episodes Free Download
Watch Christine 2016 Online Free Viooz
live streaming movie Christine 2016 online
Christine 2016 Watch Online

Watch Full Movie Streaming And Download Family Heist (2017) subtitle english

Poster Movie Family Heist 2017

Family Heist (2017) HD

Director : Pascal Bourdiaux.
Writer : Carole Giacobbi, Michèle Giacobbi, Juliette Sales, Fabien Suarez.
Release : January 4, 2017
Country : France.
Production Company : Radar Films.
Language : Français.
Runtime : 91 min.
Genre : Comedy.

Movie ‘Family Heist’ was released in January 4, 2017 in genre Comedy. Pascal Bourdiaux was directed this movie and starring by Jean Reno. This movie tell story about A high-profile burglar reconciles with his two daughters (half-siblings) to help him retaliate against his ex-partner who betrayed him.

Do not miss to Watch movie Family Heist (2017) Online for free with your family. only 2 step you can Watch or download this movie with high quality video. Come and join us! because very much movie can you watch free streaming.

Watch movie online Family Heist (2017)
Incoming search term :

Family Heist 2017 For Free Online
Family Heist 2017 Full Episodes Watch Online
download Family Heist movie now
Family Heist 2017 English Episode
Family Heist 2017 Online Free Megashare
streaming movie Family Heist 2017
Family Heist 2017 English Episodes
Family Heist 2017 streaming
live streaming movie Family Heist online
Watch Family Heist 2017 Online Free megashare
Watch Family Heist 2017 Online Free Putlocker
Family Heist 2017 Full Episodes Online
Watch Family Heist 2017 Online Free
film Family Heist 2017 download
Family Heist movie
Family Heist 2017 Full Episode
Family Heist 2017 English Full Episodes Free Download
watch Family Heist 2017 movie now
Family Heist movie trailer
watch full movie Family Heist 2017 online
Family Heist 2017 Watch Online
Watch Family Heist 2017 Online Free Viooz
Family Heist 2017 Episodes Online
Family Heist 2017 HD English Full Episodes Download
Family Heist 2017 live streaming film
Family Heist 2017 Episodes Watch Online
streaming Family Heist movie
Family Heist movie streaming
download full film Family Heist
Family Heist 2017 English Full Episodes Online Free Download
Watch Family Heist 2017 Online Putlocker
watch full Family Heist 2017 film online
Family Heist 2017 English Full Episodes Watch Online
watch full film Family Heist
Family Heist 2017 For Free online
watch full Family Heist movie
Watch Family Heist 2017 Online Viooz
Watch Family Heist 2017 Online Megashare
Family Heist 2017 English Episodes Free Watch Online
Family Heist film
trailer film Family Heist 2017
Family Heist 2017 film download
Watch Family Heist 2017 Online Free putlocker
Family Heist 2017 English Full Episodes Download
Family Heist live streaming movie
watch full film Family Heist 2017 online
Family Heist 2017 HD Full Episodes Online